Eindredactie

Ook teksten van hoog niveau, geschreven door en voor hoog opgeleide professionals, worden vaak nog beter als een eindredacteur er met een frisse blik naar kijkt. Paulina Damen is een eindredacteur met veel ervaring. Ze overziet het geheel, let op de samenstellende delen en ziet geen detail over het hoofd. Over grote veranderingen overlegt ze, bij twijfel stelt ze vragen. Het resultaat is een publicatie om door een ringetje te halen. In geval van een beleidstekst is deze klaar om in  te brengen in de besluitvormingsprocedure. Gaat het om vakliteratuur, dan zal de uitgever gelukkig zijn met uw bijdrage.

Paulina Damen voert de eindredactie over:

  • beleidsteksten
  • visiedocumenten
  • jaarverslagen
  • onderzoeksrapporten
  • boeken (vak- en studieliteratuur)
  • artikelen voor wetenschappelijke en vaktijdschriften
  • dissertaties