Projectmanagement

Samen een stuk schrijven, overzicht houden en op tijd klaar zijn. Bij sommige complexe schrijfopdrachten, met een team van auteurs, is dat nog niet zo eenvoudig. Paulina Damen heeft ervaring met het opstellen van auteursinstructies en het voeren van een secretariaat, zodat iedere auteur zijn bijdrage op tijd en volgens de richtlijnen aanlevert. Ze staat auteurs bij als die even niet weten hoe ze verder moeten, plant vergaderingen in, zorgt dat iedereen op tijd alle stukken krijgt en dat alle bijdragen uiteindelijk aaneen worden gesmeed tot een geheel. Paulina Damen voert het projectmanagement naast de inhoudelijke projectleider vanuit uw organisatie. Die blijft de eindverantwoordelijke.